17η EΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις οκτώ (8) Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Κυριακή   και ώρα 10.00 πμ στην  Ειδική Συνεδρίαση ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

 

 Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος

Χρήστος Γενιτσαρόπουλος