16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ (28) Μαΐου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Συμπλήρωση της αριθμ. 388 / 2013 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αφορά τέλη ύδρευσης (εισήγηση από οικονομική επιτροπή).
2. Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου Κας Τσαγκαράκη Δαρείας Ποσό συμφωνητικού: 4.600,00 € με Φ.Π.Α.
3. Εισήγηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανών στη θέση «Πορτίτσα»
4. Εισήγηση οικονομικής για τις τιμές των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης.
5. Αντιλογισμοί

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης