16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι Πέντε (25) του μηνός Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 18.00 και λήξη 21:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-
3-2020 και 33282/163/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος
3. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
4. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
5. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
6. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
7. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για το ΤΑΠ έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
8. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
9. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
10. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
11. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
12. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης)
13. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νοστίμου κατόπιν δυο άγονων δημοπρασιών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος).
14. Aύξηση ή μη μετοχικού κεφαλαίου ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ (Εισηγητής ο Δήμαρχος Νικόλαος Σουλιώτης)
15. «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος Ζαλοκώστα Σοφία).

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με
γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ