16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι οκτώ (28) Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Πριν την συζήτηση των θεμάτων θα γίνει ενημέρωση για το έργο «Ανάπλαση»

1. Επί εισήγησης εκτελεστικής επιτροπής για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
2. Τροποποιήσεις διορθώσεις στον κανονισμό ύδρευσης Ύδρευσης-Αποχέτευσης και στα κοστολόγια τελών δικαιωμάτων και εργασιών(εισηγητής ο Γ.Γ κ.Τασιός Αριστείδης).
3. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς(εισηγητής ο Γ.Γ κ.Τασιός Αριστείδης)
4. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας –επιβολή κομίστρου (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Τασιός Αριστείδης).
5. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας).
6. Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας).
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εγγραφή υποχρεώσεων πρώην ΔΕΥΑΚ και δικαστικών αποφάσεων (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
8. Επί αιτήσεως Κ.Παναγιωτόπουλος –Ι.Μπακατσιάς ΟΕ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
9. Επί αιτήσεως δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για λειτουργία δημοτικών σφαγείων.
10. Επί αιτήσεως Σίμου Αποστόλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
11. Επί αιτήσεως Αποστόλου Θεοδώρας (συμψηφισμός εργασιών Αγία Τριάδα) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
12. Απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου νερόμυλου στην Τ.Κ Αγιας Τριάδας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
13. Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kvA (Ν2) στην οδό Εθν.Αντίστασης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος).
14. Έγκριση της αριθμ.9/2012 απόφασης του ΝΠ με την επωνυμία Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων (αφορά αναμόρφωση) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος
κ.Σταμάτης Δημήτριος)
15. Ανάκληση της 160/2012 απόφασης Δ.Σ (αφορά δωρεά οικοπέδου από την κ.Σπυράκη) (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
16. Έγκριση εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου 2012 (ΑΟΕ 497/2012) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
17. Έγκριση δαπάνης δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις ποσό 236,10€ και 590,40€ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
18. Επί αιτήσεως Γεωργίου Ιωάν.Κωνσταντίνου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
19. Διαγραφή τιμολογίων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
20. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος
21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση δρόμων Δήμου Καρπενησίου»αναδόχου Θεόδωρου Βαξεβάνου.
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγάλου Χωριού» αναδόχου Θεόδωρου Βαξεβάνου
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης» αναδόχου Κ/ξια Τράντος Κων/νος και Οδυσσέας Τράντος ΟΕ
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλατείας στο Τ.Δ Μυρίκης» αναδόχου Κ/ξια Τράντος Κων/νος και Οδυσσέας Τράντος ΟΕ και Καρακίτσος Νικόλαος.