15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσαρες (24) Μαΐου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Σαρκίνης.
3. Συμπλήρωση της αριθμ. 388 / 2013 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου αφορά τέλη ύδρευσης (εισήγηση από οικονομική επιτροπή).