15η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δέκα τρεις    (13) Νοεμβρίου   του έτους  2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

1.Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ζηνοπούλου .

 

2.Εισήγηση για  Καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2018 και 2019.

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία