15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις δέκα τέσσερες (14) Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Απολογισμοί σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
4. Εισήγηση Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου κεντρικής πλατείας Καρπενησίου για εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
5. Εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 2012 της μελέτης: Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Προυσού Ν. Ευρυτανίας» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
6. Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Δ/ση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Κατασκευή μονοπατιών στο δημόσιο δάσος Φουρνάς» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
7. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση έργων συνχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
8. Αναμόρφωση προυπολογισμού-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
9. Μετακίνηση αντιδημάρχου στην έκθεση FHILOXENIA 2012 στη Θεσσαλονίκη (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Κλεομένης Λάππας)
10. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Κορυσχάδων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
11. Επί αιτήσεως Σοφρώνη Αθηνάς(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
12. Διαγραφή τελών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Γενιτσαρόπουλος)
13. Μειώσεις λογαριασμών ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
14. Πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
15. Οικονομική ενίσχυση συμπολίτισσας (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Χρήστος Ντέκας)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
16. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργα οδοποιίας στην Τ.Κ Κλειστού αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου .
17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς αναδόχου Κρούσκος Δημ-Κηρολίβανος Ευστ & ΣΙΑ ΟΕ
18. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις και εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Βράχας» αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου.
19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων νέου Δημαρχείου» αναδόχου Κ/ξια Γκορόγια Γ-Δημόπουλου Κων/νου
20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου ΔΔ Ασπροπύργου αναδόχου Κατσίνα Ιωάννη.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου οικισμού Μηλιάς Δημοτικού Διαμερίσματος Σελλών και Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση δρομου δημοτικού διαμερίσματος Φιδακίων (Α φάση) αναδόχου κ.Θεόδωρου Βαξεβάνου.
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Ξενώνα Ανιάδας» αναδόχου Περικλή Βλάχου ΕΔΕ.
23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή σκάλας στην Αγία Παρασκευή από οικία Παναγιώτη Γεωργαλή προς οικία Αγγελικής Πολυχρόνη στην πόλη Καρπενησίου ανάδοχος ΚΞ/ξια Χαντζόπουλος Νικόλαος -Κεφαλά Χάιδω