14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι πέντε (25)του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
3. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2014(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
4. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2014 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
5. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2014(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
6. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ΤΑΠ 2014(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
7. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών βοσκής 2014(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
8. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2014(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
9. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής συγκοινωνίας έτους 2014(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
10. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής σχετικά με το μίσθωμα μηχανημάτων. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
11. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία μαθητών – φοιτητών στη Μαθητική Εστία (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
12. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Γερμανία στην πόλη Νυνεμβέργη (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
14. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
15. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δασαρχείου και Δήμου (Εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Δομνίστας» αναδόχου Αναγωστός Κων/νος και Σια ΕΕ

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Ντέκας Χρήστος