14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις)είκοσι μια (21) Μαΐου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Eγκριση γενομένης δαπάνης (αφορά νομική υπόθεση)
2. Έγκριση γενομένων δαπανών (αφορά συντηρήσεις οχημάτων)
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών.
4. Απαλλαγή υπολόγων από χρηματικά εντάλματα.
5. Ψήφιση πιστώσεων