14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 27η Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Δημάτσα-Ντόκα Κωνσταντινιάς