13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις δέκα εννέα (19) Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων (πάγια, απαιτήσεις – υποχρεώσεις) πρώην ΔΕΥΑΚ στο Δ.Καρπενησίου και ενημέρωση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης από ορκωτούς λογιστές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης)
3. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολείου, περιοχή Προφήτη Ηλία στις Σχολικές Επιτροπές, Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας)
4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 271/2012 απόφασης Δ.Σ. και ορισμός νέας παράτασης μίσθωσης 5Ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας)
5. Αποδοχή επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων και κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας)
6. Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Καρπενησίου (εισηγητής ο γενικός γραμματέας κ.Τασιός)
7. Έκθεση πεπραγμένων κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Καρπενησίου(εισηγητής ο γενικός γραμματέας κ.Τασιός)
8. Αποδοχή παραχώρησης με τίμημα και εξουσιοδότηση για υπογραφή σχετικών εγγράφων παραχώρησης και παραλαβής οχήματος (εισηγητής ο γενικός γραμματέας κ.Τασιός)
9. Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση Δημάρχου και συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο «Euromontana» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης)
10. Πρόταση για χαρακτηρισμό ποταμών, ρεμάτων και φαραγγιών ως προστατευόμενες περιοχές αναψυχής εσωτερικών υδάτων στο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
11. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Πρόταση για τη δημιουργία τεσσάρων οικολογικών πάρκων στο Δήμο» στο Πράσινο Ταμείο –εγγραφή στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
12. Αναθεώρηση προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ έτους 2012(εισηγητής η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ κ.Κουνιαβίτη)
13. Διαγραφές οφειλών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
14. Αγορά οικογενειακών τάφων -Δημόπουλου Κων/νου, Ράγκου Βασιλείου, Παπαδή Μαρίας- (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
15. Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
16. Παραχώρηση μύλου Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
17. Επί αιτήσεως συλλόγου Φίλων Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Ευρυτανίας για παραχώρηση δημοτικού χώρου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
18. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
19. Συμπλήρωση βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις για το έτος 2012 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
20. Επί αιτήσεως Τζούμα Ιφιγένειας για απαλλαγή από οφειλές κατανάλωσης νερού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
21. Οικονομική ενίσχυση συμπολίτη (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Μπακογιάννης)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου Παναγιωτόπουλου Αθανασίου ΕΔΕ
23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση αποχέτευσης-κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Κορυσχάδων» αναδόχου Κουτούμπα Παναγιώτη
24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πλατείας στο Τ.Δ. Μυρίκης», ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Κων/νος Τράντος-Οδυσσέας Τράντος ΟΕ και Καρακίτσος Νικόλαος
25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου» ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Γκορόγια Γ.-Παπαποστόλου Ε.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση βατού δρόμου από οικ. Α.Τσιάμη έως οικ. Αγγελικής Τσιάμη και πλακόστρωση του δρόμου από οικ. Κων/νου Κάντζιου έως πάρκιν» αναδόχου κ. Γούλα Γεωργίου

Ο πρόεδρος Δ.Σ
Ντέκας Χρήστος