13η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι (16 )Μαΐου έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή εργασίας ανέλκυσης μηχανήματος έργου)

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να γίνει ανέλκυση του μηχανήματος έργου)

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης