13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 2η Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Παραχώρηση χώρου στην πλατεία Καρπενησίου για εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου