12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, στις εννέα (9) Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εγκατάσταση και παραχώρηση ξύλινων οικίσκων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου για πολιτιστικές εκδηλώσεις
2. Καθορισμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
3. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
4. Παράτασης προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Γ.Παναγιωτούπουλου-Ι.Μπακατσιά Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας