12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας,   στις 30 Οκτωβρίου  του έτους  2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα  9:00π.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Αντιμετώπιση προβλήματος αδέσποτων ή επικίνδυνων  ζώων συντροφιάς στην περιοχή του Δήμου Καρπενησίου