11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις έξι (6)του μηνός Αυγούστου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Αίτημα για την τροποποίηση του από 25-8-1995 ιδιωτικού συμφωνητικού Μίσθωσης (παραχώρησης χρήσης ύδατος Κοινοτικής Πηγής «Πέρα Κεφαλόβρυσο/ Μιντινίσι » στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης )
2. Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο κ. Γ.Γ Αρ.Τασιός)
3. Υπογραφή νέας σύμβασης με την εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» (εισηγητής ο κ. Γ.Γ Αρ.Τασιός) .
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
5. Έγκριση προμηθειών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
6. Χαρακτηρισμός δεκτικών κωδικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος ).
7. Επιχορήγηση συλλόγου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος ).
8. Καθορισμός χώρων στάθμευσης πιάτσας ταξί –ΑΜΕΑ και λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης).
9. Επί αιτήματος HELLAS ON LINE A.E για άδεια τοποθέτησης καμπίνας και διέλευσης καλωδίων τηλεπικοινωνίας.(εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
10. Ανάκληση της αριθμ.201/2012 απόφασης του Δ.Σ –μεταφορά στέγασης της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης –τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ,Υγείας και Πρόνοιας στο κτίριο του «Προστατευομένου Διαμερίσματος» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
11. Μεταφορά του 5ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου και συστέγασή του με το Β Νηπιαγωγείο Καρπενησίου στο ίδιο κτίριο (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
12. Παραχώρηση αιθουσών σχολικών μονάδων κατά χρήση σε σύλλογο για εκπαίδευση μελών σε παραδοσιακούς χορούς.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
13. Παραχώρηση αίθουσας της Μαθητικής Εστίας σε σύλλογο για καλλιτεχνικές δραστηριότητες .(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
14. Παραχώρηση αιθουσών στον Πολυχώρο των εργατικών Κατοικιών ΙΙ σε συλλόγους (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
15. Αναμόρφωση του προγράμματος τουριστικής προβολής αναμόρφωση και ψήφιση πιστώσεων (εισηγητής ο (εισηγητής ο κ. Γ.Γ Αρ.Τασιός)
16. Λήψη απόφασης για δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
17. Ανάθεση προμήθειας (φωτιστικών σωμάτων-προβολέων –σπότ ) για το φωτισμό της Κεντρικής πλατείας μετά από διαπραγμάτευση λόγω άγονου διαγωνισμού. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
18. Επί αιτήσεως Σίτα Κωνσταντίνου του Γεωργίου, μισθωτή δημοτικού χώρου – δωματίου στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. Στάβλων (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
19. Επί αιτήσεως Ντούσικου Ευάγγελου του Δημητρίου, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Φουρνάς (παράταση μείωσης μισθώματος) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
20. Επί αιτήσεως κ.Κοντοπάνου Ηλία για συμψηφισμό μισθωμάτων με εργασίες στο δημοτικό κατάστημα Τ.Κ Κορυσχάδων (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
21. Τροποποίηση μίσθωσης της εταιρείας COSMOTE. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
22. Επί αιτήσεως κ. Κων/νου Λάππα για συμψηφισμό μισθωμάτων με εργασίες και εξοπλισμό δημοτικού ξενώνα «Αγαθίδης». (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
23. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Αγίου Νικολάου(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
24. Αλλαγή των όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στο Μεσοχώρι της Τ.Κ. Κλειτσού κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
25. Έγκριση της υπ΄αριθμ 34/2013 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία ΟΠΠΑΔΗΚ (αφορά αντιλογισμό) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος ).
26. Έγκριση της υπ΄ αριθμ 38/2013 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία ΟΠΠΑΔΗΚ(αφορά αναμόρφωση) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος ).
27. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 199/2013 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (αφορά βεβαίωση συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής). (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
28. Επί αιτήματος κ.Σαμαρά Νικολάου (εισηγητής ο κ. Γ.Γ Αρ.Τασιός)
29. Ορισμός αμοιβής για γνωμάτευση δικηγόρου (αφορά υπόθεση πλατείας Μεγ.Χωριού) (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος
30. Επί αιτήματος Καρβέλη Αθανασίου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μ.Χωριού. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
31. Παραχώρηση κοινοτικού κτιρίου στο Σύλλογο Συγκρελλιωτών «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
32. Οικονομική ενίσχυση (2) ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρπενησίου α) ΧΑΔΑ Φουρνάς β) ΧΑΔΑ Προυσού και γ)ΧΑΔΑ Κρικέλου αναδόχου Ντούβας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ
34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων ΔΔ Βελωτών αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου
35. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου» Αναδόχου: Κ/ξια Γκορόγια Γ. – Παπαποστόλου Ε.
36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα –Τακτοποιητικού του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις στις ΤΚ της Δ.Ε. Ποταμιάς » Αναδόχου: Νικολάου Μήτσιου.
37. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα –Τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην ΤΚ Μικρού Χωριού στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Παναγιώτη Μπούρα.
38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Αγ.Ευρυτάνων και συντήρηση γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Προφήτη Ηλίας» αναδόχου Πρασσά Ανδρέα
39. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου ΔΔ Ασπροπύργου αναδόχου Κατσίνα Ιωάννη.
40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καταβόθρας αναδόχου Μήτσιου Νικολάου
41. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων» αναδόχου κ. Μακρυπούλια Μιχαήλ
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση «Διχαλορέματα ΤΚ Νόστιμου» αναδόχου Χαράλαμπου Διώτη.
43. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου (παραδοσιακός υδρόμυλος) στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς αναδόχου Παναγιώτη Φούκα.
44. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση μηχανισμού παραδοσιακού υδρόμυλου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού» αναδόχου Παναγιώτου Φούκα.
45. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Επισκευή στέγης Αφοδευτηρίων – στάσης και κατασκευή στέγης παραδοσιακού μύλου στο Τ.Δ. Μεγάλου Χωριού» αναδόχου Νικολάου Φακίτσα.
46. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου»αναδόχου κ.Ιωάννη Αθανασόπουλου
47. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Ηλεκτροφωτισμός πόλης Καρπενησίου» αναδόχου κ. Γεωργίου Λάππα.
48. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καρίτσας» αναδόχου Αναστασόπουλου Παναγιώτη.

40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καταβόθρας αναδόχου Μήτσιου Νικολάου