11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, στις δύο (2) Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Παπασημάκη Γεωργίου
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Πετροπούλου Χαρίκλειας
3. Παράταση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Βλάχου Μαρίας
4. Παράταση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Ξεύγενου Κων/νου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας