11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδριαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Σας προσκαλούμε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στη Δημοτική ενότητα Αγίας Τριάδας στην αίθουσα του ξενώνα την 1η Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης της πηγής και άδειας λειτουργίας του εργοστασίου εμφιάλωσης νερού στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο Δήμαρχος)
2. Λύση σχέση εργασίας του Γεωργίου Κατσούδα του Ευαγγέλου (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
3. Έγκριση εσόδων εξόδων Β τριμήνου 2012 (εισήγηση από οικονομική επιτροπή)
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.
5. Λήψη απόφασης για συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου σε έδρα πρώην Δήμου (άρθρο 67 παρ.10 του Ν.3852/2010)(εισηγητής ο πρόεδρος)
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό Μεταφορά μαθητών (εισηγητής ο κ.Κλεομένης Λάππας)
8. Παραχώρηση πρώην κοινοτικού γραφείου Τ.Κ Προδρόμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
9. Παραχώρηση γραφείου στο σύλλογο Προυσιωτών στο παλαιό Δημαρχείο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
10. Έγκριση κατασκευής πέργκολας σε δημοτικό χώρο (Τ.Κ Κλαυσίου) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
11. Διαγραφές χρεών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
12. Περί εξέτασης αιτήματος του κ.Κούση Κων/νου του Αθαν. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
13. Έγκριση 3ου Α.Π του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου»αναδόχου Κ/ξια Γκορόγια Γεωργία-Παπαποστόλου Ε.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέων θέσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου
15. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση από οικία Δημητρίου Κάντζιου προς Παπαδοπούλειο στο Τ.Δ Φιδακίων» αναδόχου κ. Χούπα Κων/νου