10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, στις τέσσερις (4) Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Γεωργίου Παναγιώτη
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της Τραϊφόρου Μαρίας
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
4. Παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας