10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις οκτώ (8) του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την
υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα ανακοινωθεί η ψηφοφορία των προηγουμένων δια περιφοράς συνεδριάσεων ).

1. Μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
2. Αποδοχή χρηματοδότησης , εγγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ». (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
3. Αποδοχή χρηματοδότησης , εγγραφή του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
4. Αποδοχή χρηματοδότησης , εγγραφή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
5. Αποδοχή χρηματοδότησης , εγγραφή του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
6. Αποδοχή χρηματοδότησης ,εγγραφή της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
7. Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κεραμάρης Δημήτριος ).
9. Παροχή γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α για το έτος 2021.(Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
10. Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και στα ΙΕΚ (Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
11. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.82/2020 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου (Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ΔΣ). (Εισηγήτρια η πρόεδρος κ. Γκαρίλα Γεωργία)
12. Επικαιροποίηση της αριθμ.101/2019 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με τίτλο «Πρόταση για ονομασία πλατείας σε «ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ στην Κοινότητα Καρπενησίου» . (Εισηγήτρια η πρόεδρος κ. Γκαρίλα Γεωργία).

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

Υποσημείωση
Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων εάν επιθυμούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση θα πρέπει να επικοινωνήσουν προηγούμενα, από το προσωπικό τους κινητό προς το κινητό της προέδρου του Δ.Σ με γραπτό μήνυμα sms (τηλ.επικ.6986824343).
(Λόγω covid-19 Χρήση μάσκας προαιρετική).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ