10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις επτά (7) Νοεμβρίου  του έτους 2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ Μπάρ – Οβελιστήριο» της Βαστάκη Ευαγγελίας του Αθανασίου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Κλεομένης Λάππας