Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας για διάστημα δύο μηνών

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για διάστημα δύο μηνών, ειδικότητες 1 ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων και 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ