Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ