Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. τύπου JCB

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. τύπου JCB,  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας στη Δ.Ε. Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 12-2022

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 12-2022