Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. τύπου JCB

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. τύπου JCB,  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τρίμηνης διάρκειας  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Φουρνά  Δήμου Καρπενησίου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου  2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 12_ 2023

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 12_2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.19466-23