Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. πολλαπλών εργασιών με παρελκόμενα εξαρτήματα,  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ