Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να αξιοποιήσει τις πλούσιες υδάτινες πηγές του, την καθαρότητα και την ποιότητά τους, παραχωρώντας δικαιώματα εμπορίας για την εγκατάσταση εμφιαλωτηρίου επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών, με βάση τον Κανονισμό για τον καθορισμό όρων (δικαιωμάτων εμπορίας) για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, φυσικού μεταλλικού νερού και παρασκευής αναψυκτικών.

 Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων και να καταθέσουν προτάσεις, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την πηγή «Κεφαλόβρυσο 2» ή Μεσαίο Κεφαλόβρυσο» ή «Τσιτές» με αριθμό απογραφής Π272 και κωδικό υδροσημείου 189007, που βρίσκεται στην Κοινότητας Αγίας Τριάδας, της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος