Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου 2020 2021»

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 2020 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 2020 2021