Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου

Προκηρύσσει
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1 ου Δ.Σ. Καρπενησίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις περί λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων.

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΩΝ

KANONEΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ