Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»

Το έργο αυτό αφορά σε εργασίες για την κατασκευή εργασιών ανάπλασης στην Τ.Κ. Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Γ.Σ.Υ.

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

ΤΕΥΔ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΕΤΕΠ

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ