Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ια την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΞΗΡΙΑ_ΤΕΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

EΣΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ