Παράταση υποβολής αιτήσεων εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 2077/Β/30-05-2020 όπου ορίζονται τα ακόλουθα:

•       Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων έτους 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

•       Οι παραπάνω αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος θα υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

παράταση ΦΕΚ 2077 Β 2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β΄ΦΑΣΗ _ΠΑΡΑΤΑΣΗ_

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ