Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα διανομής καυσόξυλων 2023 μέχρι Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για το  Πρόγραμμα  διανομής  Καυσόξυλων  2023 παίρνει παράταση μέχρι την Τρίτη 21  Νοεμβρίου  2023 .

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ( Πρόνοια) και στο Κέντρο Κοινότητας  του Δήμου Καρπενησίου περιοχή Αγίου Γεωργίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και ώρα από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Ε1 ή Εκκαθαριστικό Εφορίας έτους 2022
  • Έντυπο Ε9
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα)

Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα  Διανομής Καυσόξυλων  δικαιούχοι θα είναι Έλληνες πολίτες, υπήκοοι  κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, δημότες  και  μόνιμοι  κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου

Επίσης εφόσον υπάρχουν:

1) Κάρτα ανεργίας

2) Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)  ή Ιατρική Γνωμάτευση που αποδεικνύει

προβλήματα υγείας

3) Συμβόλαιο ενοικιοστασίου

και οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της

(οφειλές στεγαστικών δανείων, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων κ.α.).  Όπως επίσης λαμβάνονται υπόψη  και τα κοινωνικά κριτήρια του εκάστοτε αιτούντα.-

Προσδιορισμός Εισοδήματος

Σύνθεση Νοικοκυριού Ετήσιο Πραγματικό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.500,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες 7.000,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες και δύο (2) παιδιά κάτω των 18 ετών και συν 500,00 για  κάθε επιπλέων ανήλικο και προστατευόμενο μέλος 10.000,00 €

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής   2237 3 52225  –  2237 3 52226- 2237352222

Αλεξάνδρα  Βαστάκη  –  Παναγιώτα Ράπτη – Αλεξάνδρα Αδάμη

  1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου 2237 3 52200- 2237 3 52221

 Αγγελική Φακίτσα  –  Μαρία Τραστέλη