Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους»

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου (Ύδρας 6, Προφήτη Ηλία) στις 24 Νοεμβρίου 2020 οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2020-2021. Η αποκλειστική δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει  τη Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ε.Φ.Α.ΣΟΧ ΠΦΑ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝ.ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ Π.Φ.Α.2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Ε.Φ.Α.ΣΟΧ ΠΦΑ 2020-2021 –