Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 13 Απριλίου 2023 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οι Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2023  Ανακοίνωσης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ