Μείωση μισθωμάτων για Οκτώβριο 2020 για μισθωτές δημοτικών ακινήτων

Οι μισθωτές δημοτικών ακίνητων που τα έσοδά τους τον Οκτώβριο 2020 ήταν λιγότερα από τον Οκτώβριο 2019, δικαιούνται έκπτωση του μισθώματος για τον Οκτώβριο 2020 κατά 30%. Επισυνάπτεται η αριθμ. 429/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Παρακαλούμε, έως 20/12/2020 να καταθέσετε την αίτησή σας μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (μηνιαίο ΦΠΑ, βιβλία εσόδων, δελτία ¨ζήτα¨ κλπ) ώστε να γίνει η μείωση του 30% στο μίσθωμα Οκτωβρίου 2020.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2237350064.

429-2020 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020