Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017 θα καταβάλλονται από την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017.