Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Σεπτεμβρίου  – Οκτωβρίου  2017 θα καταβάλλονται από την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου  2017.