Ηλεκτρονική Προανάρτηση των στοιχείων της Κτηματογράφησης του Δήμου Καρπενησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ