Ειδική συνεδρίαση εκλογής μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής επιτροπής

Διαβάστε την πρόσκληση.