Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Αγία Παρασκευή ΤΚ Δομιανών

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη

1)Την υπ’ αριθμ. 308/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του  δημοτικού καταστήματος  που βρίσκεται  στην Αγία Παρασκευή της Τοπικής Κοινότητας Δομιανών.

2) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του ΔΚΚ

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την απόφαση 28/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981)

5) Τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3854/2010, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου.

7) Την αριθμ.  449 /2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Α. Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου

 Το εκμισθούμενο ακίνητο ανήκει στο Δήμο Καρπενησίου και βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή της Τοπικής Κοινότητας Δομιανών, του Δήμου Καρπενησίου.

Το ακίνητο είναι ισόγειο εμβαδού 31,00 τ.μ. περίπου και περιλαμβάνει αίθουσα, παρασκευαστήριο. Η ψησταριά είναι ξεχωριστό κτίσμα, εμβαδού 6,08τ.μ. και σε απόσταση 15 μ. περίπου από το κατάστημα υπάρχει κλειστός ημιυπόγειος χώρος W.C.εμβαδού 14,67 τ.μ. και αποθήκη εμβαδού 11,41 τ.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ