Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανήματων έργου για την Αντιμετώπιση καιρικών συνθήκων 2023-2024»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την Μίσθωση μηχανήματων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθήκων 2023-2024.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ