Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου σχολικής κοινότητας 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  της σχολικής κοινότητας 1ου ΕΠΑΛ  Καρπενησίου.

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής που στεγάζεται στο Νέο Δημαρχείο (περιοχή Προφήτη Ηλία)  στις 6 Νοεμβρίου 2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:00 με  13:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που ορίστηκε  με την  αριθμ. πρωτ:66/3-10-2017 απόφαση του προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται  στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου  και στο τηλέφωνο  22370-23130 , απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καρπενήσι : 3-10-2017

Η Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                     Γεωργία Γκαρίλα