Διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής σε πληγέντες της περιοχής της Άμπλιανης

158495_Σ.38300_17-05-23_Δ26 – Δ. Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος