Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου Ιανουαρίου – Μαΐου 2023

Διαβάστε τις αποφάσεις :

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΜΑΪΟΣ 2023