Απομαγνητοφώνηση-δακτυλογράφηση ¨κατά λέξη¨ καταγραφή συζητήσεων των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2021

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομαγνητοφώνηση-δακτυλογράφηση ¨κατά λέξη¨ καταγραφή συζητήσεων των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2021.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ