Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.

Η Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 2 μήνες για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» του Δήμου Καρπενησίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση