Ανακοίνωση – Εργοταξιακή παροχή

Στα πλαίσια της επικαιροποίησης του αρχειακού υλικού των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, ο Δήμος Καρπενησίου απευθύνεται σ’ όλους τους δημότες στους οποίους έχει χορηγηθεί εργοταξιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ζητά :

 

1. Να ενημερώσουν τη δημοτική υπηρεσία των Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του ιδιόκτητου ακινήτου τους σε αστική ή αγροτική περιοχή.
2. Να προσκομίσουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση της παρούσας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

 

Η αίτηση θα κατατίθεται στην παραπάνω αρμόδια δημοτική υπηρεσία ή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : i.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας του Δημαρχείου Καρπενησίου (αρ. τηλεφώνου : 2237350065).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ