Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων

Προς :

1. Λογιστικά Γραφεία

  1. Επιχειρήσεις που αποδίδουν το δημοτικό τέλος 0,5% στον Δήμο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από το Τμήμα Δημ Προσόδων  & Περιουσίας  ανακοινώνεται ότι ορίσθηκε η ημερομηνία ένταξης του Δήμου Καρπενησίου  στην Πλατφόρμα δήλωσης ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων η οποία είναι 5-7-2022

            Ολες οι δηλώσεις των επιχειρήσεων  θα υποβάλλονται στο εξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά   μέσω αυτής, θα εξαιρούνται οι δηλώσεις που αφορούν περιόδους πριν την ημερομηνία ένταξης οι οποίες θα υποβάλλονται στο Δήμο.