Ανακοίνωση για την εκμίσθωση των δημοτικών ξενώνων στην Κοινότητα Φουρνάς και στην Κοινότητα Ανιάδας

 

          Κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών, για την εκμίσθωση δημοτικών ξενώνων στην Κοινότητα Φουρνάς και στην Κοινότητα Ανιάδας, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση, με αλλαγή των όρων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

          Όσοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν κάποιο από τα ανωτέρω ακίνητα, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους, έως τις 22/11/2019.

          Πληροφορίες από το τμήμα δημοτικών προσόδων & περιουσίας τηλ. 2237350064 & 2237350060.